Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

imperkosmetyki.pl

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym imperkosmetyki.pl prowadzony jest przez firmę Kamil Zbonikowski KamilZet, ul. Kościuszki 49/51, 90-516 Łódź, nip 729-260-52-15.

2.    Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3.    Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym imperkosmetyki.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

4.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej imperkosmetyki.pl lub telefonicznie (tel. 508 210 051, 42 942 21 11) w dni robocze w godzinach 9:00-17:00

3.    Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny

 

 

§3. PŁATNOŚCI

1.    Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.    Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3.    Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:

 • przelew bankowy, numer rachunku: 90 1750 0012 0000 0000 3665 1873 (Raiffeisen Polbank)
 • płatność w serwisie pośredniczącym Transferuj.pl
 • płatność przy odbiorze - za pobraniem
 • płatność przy odbiorze - gotówką przy odbiorze osobistym (odbiory osobiste świadczone są w magazynie, w godzinach 09:00-17:00, pod adresem ul. Kościuszki 49/51 piętro 1, 90-516 Łódź.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

 

§4. DOSTAWA

1.     Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

 • wysyłka paczką pocztową (usługa Pocztex Kurier 48)
 • wysyłka kurierska (firma Geis.)
 • odbiór w Paczkomacie Inpost
 • odbiór w placówce pocztowej (usługa Pocztex Kurier 48 - odbiór w punkcie)
 • odbiór paczki w kioskach RUCH

2.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3.    Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.

2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZWROTÓW ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ:
http://imperkosmetyki.pl/zasady-zwrotow 

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.    Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2014

§7. PROCES REKLAMACJI

1.    Właściciel sklepu internetowego ma obowiązek dostarczyć nabywcy towar bez wad pod wskazany adres lub do określonego punktu odbioru przesyłek.

2.    Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia.

3.    Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Imper kosmetyki, ul. Kościuszki 49/51 piętro 1, 90-516 Łódź

Załącznik nr 1 - wzór odstąpienia od umowy

§8. INTERNETOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Europejskie Centrum Konsumenckie

Przepisy w zakresie ochrony konsumentów w UE gwarantują wszystkim prawo do sprawiedliwego traktowania przy zakupie towarów i usług zarówno w sklepie, jak i w internecie.

Prawo europejskie gwarantuje konsumentom

 • sprawiedliwe traktowanie
 • produkty spełniające odpowiednie normy
 • prawo do dochodzenia roszczeń w razie problemów

Zanim przekażesz skargę sprzedawcy, dowiedz się więcej o swoich prawach. Sprawdź, czy prawa i środki zaradcze mają zastosowanie do Twojej sytuacji.

Szereg organizacji w całej UE udziela przydatnych informacji na temat praw konsumentów. Jeżeli jako konsument masz problem związany z zakupem towarów lub usług od sprzedawcy mającego siedzibę w innym kraju UE, możesz bezpłatnie zwrócić się o poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Europejskie Centrum Konsumenckie może

 • doradzić na temat praw konsumenckich
 • pomóc w polubownym rozstrzygnięciu sprawy przeciwko sprzedawcy w innym kraju UE, Islandii lub Norwegii
 • skierować konsumenta do odpowiedniego organu, jeżeli samo nie może pomóc.